Sõbralikule Keilale ennustati lühikest iga

Valimisliit Sõbralik Keila moodustati 2009. aastal ja sellesse koondusid lapsevanemad ja õpetajad, kes ei olnud valmis leppima Keila hariduselus halvasti juhitud reformiga, mille käigus ohustati tugevalt Eesti põhiseaduse §-s 37 sätestatut – õigust tasuta haridusele üldhariduskoolides. Keilasse loodi  puudulikust seadusandlusest lähtunud munitsipaalerakool, mille toimimise mehhanismid olid ebaselged ega omanud ka reformijatelt avalikku analüüsi edasise tegevuse osas. Linnakodanike ning ka tollel ajal ametis olnud õiguskantsleri arvates puudus garantii tasuta hariduse jätkumise osas.

Valmisliidu Sõbalik Keila asutajaliikmed olid Elmet Puhm, Jaan Murdla, Viljar Paalaroos ja Merle Liivand. Kohe liitusid ka tublid õpetajad Gaili Vaikma ja Kairi Arula ning entusiastlikud lapsevanemad Tiina Lauri, Maris Heldin ja Madis Kõrvits. Selline oli valimisliidu esimene koosseis valimistules, kus meie erakordselt lühike ja üsnagi tundmatu nimekiri sai valijatelt usalduskrediiti – üks koht volikogus. Püstitasime eesmärgi taastada seadustega kooskõlas olev hariduse andmise vorm ning anda oma panus asjaajamise läbipaistvamaks muutmisel.

Valmisliidule ennustati lühikest iga. Siiski liitusid meiega enne 2013. aastal toimunud valimisi uued tublid tegijad erinevatest eluvaldkondadest. Alar Kukk, Kadri Kalamees, Evely Sagor, Pille Sakteos, Priit Orusalu, Ando Lepiksaar ja Katrin Käär. Uute tulijate valdkonnateadmised ning erineva know-how lisandumine valimisliitu andsid meile enesekindlust seada end uuesti üles Keila inimeste esindamiseks. Ka valimislubadused olid saanud pikema ja selgema vormi, kuna neli aastat koalitsioonipartnerlust olid juba seljataga. Valijad usaldasid meid – kolm kohta volikogus on valimisliidule hea tulemus!

Täna aitavad valimisliidus värske energiaga uusi fookusi kujundada Anneli Pärlin, Keiu Valge, Kertu Lepiksaar ja Helen Reis.

Merle Liivand
asutajaliige