kes me oleme
MEIE PÕHIMÕTTED

Sõbralik Keila soovib parteikohustustest vabade vaadetega tasakaalustada ja täiustada kohalikke erakondlik-poliitilisi jõude, et oluliste otsuste aluseks oleks laiapõhjalisem arvamustering.

Meie hinnangul ei ole ühe erakonna ainuvõim kohalikus omavalitsuses edasiviiv, sest nii võib kaduda valitsemise läbipaistvus, aga ka laiem huvigruppide kaasamine olulistesse otsustesse. Kohaliku võimu teostamisel ei tohiks ununeda inimesed ja inimlikkus ning sellest lähtuv prioriteetide seadmine ja ratsionaalsus.

Peame oluliseks:

  • läbipaistvat avalike ressursside kasutamist
  • avatud suhteid ja suhtlemist nii linnaelanike, ettevõtete kui partneritega väljaspool
  • inimlikkusest ja mõistlikkusest lähtuvaid lähenemisviise
  • huvigruppide kaasamist linnaelu arendamisse.

Kohalik omavalitsus on inimestele lähim avaliku võimu teostaja ja peab tegutsema sellest printsiibist lähtuvalt.

Head lahendused sünnivad sõbralikust koostööst.

Sõbralikult edasi!