valimised
MEIE PÕHIMÕTTED

Valimisliit Sõbralik Keila läheb 2021. aastal vastu juba neljandatele kohalike omavalitsuste valimistele. Tänu Sinule osaleb üle kümne aasta linna juhtimises linnakodanike ühendus, mis lähtub oma tegevustes ja põhimõtetes Keila linna ja selle elanike vajadustest, mitte parteilisest maailmavaatest  või parteipoliitilistest võimuvõitlustest.

Sõbralik Keila oli, on  ja jääb sõbralikuks kodanikuühenduseks, mis seisab oma kaaslinlaste huvide eest  ja on nende nimel valmis koostööks poliitiliste jõududega, kes väärtustavad meie kodulinna kõikide elanike huve ja vajadusi.

17. oktoobril loome üheskoos oma linnale uue esinduskogu - toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Mine kindlasti valima, Sinu hääl on Keilas oluline!

Täname südamest kõiki oma seniseid valijaid toetuse eest ning pingutame selle nimel, et sõbralik koostöö kujuneks normiks!


 

Keila linnavolikogu on 19-liikmeline. Volikogu liikmete arv sõltub linnaelanike arvust: 5 000 - 10 000 elanikuga omavalitsuse volikogu on vähemalt 19-liikmeline. Üle 10 000 elanikuga omavalitsuse volikogus peab olema vähemalt 21 liiget.

Keila linnavolikogu 22. juuni 2021 otsusega nr 19 on määratud Keila linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 21.

Sõbralik Keila on loodud 2009. aastal aktiivsete lastevanemate ja õpetajate  poolt ning valimisliidu loomise ajendiks oli tookord vastuseis Keila kooli muutmisele erakooliks. Sellest algatusest on tänaseks kasvanud tugev konkurent kohalikule erakondlikule poliitikale.

Meie seas on ettevõtlikud, kogukonna elukorraldusest hoolivad Keila linna inimesed, kes igapäevaselt töötavad spetsialistidena omas valdkonnas. Meie seas on erinevaid maailmavaateid, arvamusi ja seisukohti, kuid see mitte ei lõhesta, vaid muudab meid kindlamaks - on ju heade lahenduste leidmisel oluline märgata erinevaid tahke.

Sõbralik Keila osales esimest korda kohalikel valimistel 2009. aastal ja vaid kümne nimega valimisnimekirjas. Tookord oli eesmärgiks üks koht volikogus ja see eesmärk saavutati. Neli aastat hiljem läksime valimistele vastu juba tugevamatena ja pikema nimekirjaga. Arvestades valmisliidu noort iga, olime väga edukad: täna osaleb Sõbralik Keila linna juhtimises koalitsioonipartnerina ning meil on

 • neli kohta linnavolikogus
 • kaks kohta linnavalitsuses
 • kaks volikogu komisjonide esimehe ja kaks aseesimehe kohta
 • Sõbraliku Keila esindaja on igas volikogu komisjonis
 • meie esindajad on nelja linnaettevõtte ja kahe sihtasutuse nõukogus

Sõbraliku Keila head tulemused valimistel on märk sellest, et inimesed soovivad erakonnapoliitika kõrval näha ka alternatiivi pakkuvaid valimisliite, kus koos ei käida mitte kohustusest vaid tahtest ja huvist viia ellu muudatusi valitsemispõhimõtetes.

Täname südamest kõiki oma valijaid toetuse eest ning pingutame selle nimel, et sõbralik koostöö kujuneks normiks :)

Sõbralik Keila varasematel valimistel

2017

Sõbralik Keila sõlmis koalitsioonileppe Reformierakonnaga ning on esindatud Keila linnavalitsuse koosseisus kahe liikmega


 • Sõbralik Keila kogus häälte koguarvust: 22,1%
 • Kohti volikogus: 4
 • Kandidaate valimisnimekirjas: 18
 • Üldine häälte jaotus:
  • Reformierakond:  2294 valijat (55,9%),
  • Valimisliit Sõbralik Keila: 906 (22,1%),
  • Sotsiaaldemokraatlik Erakond: 417 (10,2%),
  • Keskerakond: 289 (7,0%),
  • Isamaa ja ResPublica Liit: 199 (4,8%).
 • Volikogu 19 kohta jagunesid: Reformierakond 12, Sõbralik Keila 4, SDE 2 ja Keskerakond 1.
 • Keila linna valimisringkonna nimekirjas oli 7568 valijat, valimas käis 54,6% valimisõiguslikest kodanikest.

2013

Sõbralik Keila sõlmis koalitsioonileppe Reformierakonnaga ning on esindatud Keila linnavalitsuse koosseisus kahe liikmega


 • Sõbralik Keila kogus häälte koguarvust: 14,47%
 • Kohti volikogus: 3
 • Kandidaate valimisnimekirjas: 14
 • Üldine häälte jaotus:
  • Reformierakond:  1845 valijat (43,36%),
  • Keskerakond: 777 (18,21%),
  • Valimisliit Sõbralik Keila: 616 (14,47%),
  • Isamaa ja ResPublica Liit: 538 (12,64%),
  • Sotsiaaldemokraatlik Erakond: 376 (8,83%)
  • Valimisliit Vaba ja Sõltumatu Keila Elanik: 105 (2,46%)
 • Volikogu 17 kohta jagunesid: Reformierakond 8, Keskerakond 3, Sõbralik Keila 3, Isamaa ja Res Publica Liit 2 ja SDE 1.
 • Keila linna valimisringkonna nimekirjas oli 7500 valijat, valimas käis 57% valimisõiguslikest kodanikest.

2009

Valimisliit Sõbralik Keila osales kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel esimest korda oma nimekirjaga


 • Sõbralik Keila kogus häälte koguarvust: 5,88%
 • Kohti volikogus: 1
 • Kandidaate valimisnimekirjas: 10
 • Üldine häälte jaotus:
  • Reformierakond:  2099 valijat ( 47,05%)
  • Keskerakond: 1065 (23,52%)
  • Isamaa ja ResPublica Liit: 728 (17,64%)
  • Valimisliit Sõbralik Keila: 463 (5,88%)
  • Sotsiaaldemokraatlik Erakond: 323 (5,88%)
  • Valimisliit Keila Linnarahva Heaolu Eest: 42
 • Volikogu 17 kohta jagunesid: Reformierakond 8, Keskerakond 4, Isamaa ja Res Publica Liit 3, Sõbralik Keila 1,  SDE 1.
 • Keila linna valimisringkonna nimekirjas oli 7713 valijat, valimas käis 63% valimisõiguslikest kodanikest.